Konkurs Uważność: Skarby i dary uważności

Oto praca, która zajęła drugie miejsce w konkursie Uważność w mojej pracy z dziećmi i młodzieżą. Serdecznie gratulujemy Annie Jakonczuk-Stepaniuk!

SKARBY I DARY UWAŻNOŚCI :

USŁYSZ
w słowach, tonie głosu, geście, ciszy: emocje, potrzeby, prośby.

W PIERWOTNYM STANIE SKUPIENIA
w procesie tworzenia- jak dzikie zwierzęta w naturalnym środowisku.

AKCEPTUJ
Pojawia się.
Przemija.

ŻYJ bogactwem doznań
smaków, aromatów, szelestów, faktur, struktur, barw, gestów, wewnętrznych poruszeń.

NA NOWO
Zauważaj.
Odkrywaj
Doświadczaj.
Zachwycaj się.

ODDECH
Powrót do tu i teraz.
Do siebie.
Do ciebie.

ŚWIADOMOŚĆ
delikatny wewnętrzny impuls podpowie kolor, kształt, ruch.

ĆWICZENIA
z uciszania burz myśli, piorunów frustracji.
Z wracania do bycia, procesu tworzenia.

Anna pisze ikony i prowadzi warsztaty twórcze. Jest trenerką sensoplastyki w trakcie certyfikacji z Plastyki Ekspresywnej i Wczesnego Kreatywnego Rozwoju. Stwarza przestrzeń, w której można w procesie tworzenia zanurzyć się w uważność jak w ocean.