Zapowiedzi

 

okładka marzec 2017Premiera – 1 września 2017

Rewolucja w edukacji
Dla pedagogów i rodziców

Dziecko rodzi się zaprogramowane do nauki i kochania. Neuronauki codziennie odkrywają nowe elementy niesamowitego potencjału dzieci. A jednak, z powodu niewiedzy, narzucamy dziecku zupełnie do niego nieprzystosowany system edukacyjny, który hamuje u niego proces uczenia i nie wspiera jego wrodzonej pozytywnej postawy. Ponad 40% naszych dzieci kończy szkołę podstawową z brakami, które zaburzają nieodwracalnie ich dalszą edukację.
Céline Alvarez przeprowadziła w oddziałach przedszkolnych pewnej szkoły znajdującej się w tak zwanej „trudnej” dzielnicy pewnego francuskiego miasta, eksperyment polegający na zaaplikowaniu nauczania respektującego „naturalne prawa dziecka”. Tylko tyle i aż tyle. Efekty były zdumiewające. Po dwóch latach, wszystkie pięciolatki i 90% czterolatków umiało czytać i wykazywało ponadprzeciętne umiejętności w liczeniu. W dodatku rozwinęły się u nich nieprzeciętnie umiejętności społeczne i cechy moralne.
Książka „Prawa naturalne dziecka” autorstwa Céline Alvarez ukazuje inne spojrzenie na dziecko i jego edukację, tak w szkole jak i w domu. Autorka bardzo jasno i prosto wyjaśnia podstawowe, naukowe zasady rządzące procesem uczenia się i rozwoju dziecka. Dzieli się swoim doświadczeniem i warsztatem, przedstawiając rozmaite ćwiczenia i zajęcia, które pomagają dzieciom rozwinąć ich potencjał i nabyć umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.
Rewolucja w edukacji jest nie tylko możliwa, ale i nieunikniona.